Liana Potila CV - CV (English) -
Linkit - Yhteystiedot - English
PääsivuLuotain
Archaeology of dance, body and presence

sisäsyntyinen liike • kokonaisvaltainen läsnäolo improvisaatio värien käyttö osana työskentelyä aistien herkistäminen tilakohtaisuus luontoyhteys autenttisuus aitous leikki kokemuksellisuus pyrkimys esittävyydestä luopumiseen yhteys korkeampaan voimaan

Praktiikkani on inspiroitunut buto-tanssitaiteesta sekä erilaisista improvisaatiopohjaisista työtavoista. Työskentelyssä tä̈rkeäksi koen luontoyhteyden tutkimisen sekä työskentelyn suomalaisen kulttuuriperintömaiseman äärellä, luonnossa ja vanhoissa historiaa henkivissä tiloissa. Praktiikka tutkii kommunikaatiota ja läsnäolon eri tasoja suhteessa tilaan, muihin tilassa oleviin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Tähän sisältyy myös eläinten ja luonnon seuraaminen ja niiden parissa työskentely. 

Praktiikallani tutkin sitä mitä on olla läsnä ja aistien tasolla aktiivinen. Tanssi, mutta myös arkielämä ovat osa praktiikkaa. Liike on sisäsyntyistä. Minua kiinnostaa liikkeen suhde tilaan, itseen ja omiin tuntemuksiin sitä tehdessä. Kuuntelun suunta on sekä sisään että ulos. 

Praktiikkani myötä työskentelen ajan, toiston, hengityksen, kokemuksellisuuden sekä jakamisen kanssa. Kiinnostavaksi koen kokonaisvaltaisen ilmaisun keholla, äänellä, väreillä̈, puheella.

Praktiikallani on sekä minulle että sitä todistaville ihmisille parhaimmillaan eheyttävä ja parantava vaikutus.